Pagdating at paglaganap ng relihiyong islam sa pilipinas

Posted by / 19-Jul-2020 08:41

Pagdating at paglaganap ng relihiyong islam sa pilipinas

Ang unang Muslim na nagtanggol sa kalayaan ng Pilipinas at Relihiyong Islam ay si Lapu Lapu.

Nong Hunyo 3, 1571 ay naglunsad ang mga Kastila ng isang malaking pakikidigma sa mga Muslim sa Maynila. Buong tapang niyang ipinagtanggol ang Maynila at Islam hanggang sa huling patak ng kanyang dugo sa Bangkusay sa baybay dagat ng Tundo.

144 taon na ang Relihiyong Islam sa bansang Pilipinas bago pa dumating ang mga Kastila o ang Kristiyanismo.

Siya ay naulila sa batang edad at pinalaki ng kanyang tiyuhing si Abu Talib.

Siya ay kalaunang nagtrabaho bilang isang mangangalakal gayundin din bilang isang pastol at unang nakapag-asawa sa edad na 25.

Pagkatapos ng tatlong taon pagkatapos ng pangyayaring ito, kanyang sinimulang ipangaral ng publiko ang mga pahayag na ito na naghayayag na "ang diyos ay isa", ang kumpletong pagsuko dito(islam) ang tanging paraang katanggap tanggap sa diyos at siya ay isang propeta at sugo ng diyos tulad ng ibang mga propetang Islamiko.

Siya ay nagkamit ng ilang mga tagasunod sa simula ngunit nakatagpo ng pagsalungat mula sa ilang mga tribo sa Mecca.

pagdating at paglaganap ng relihiyong islam sa pilipinas-7pagdating at paglaganap ng relihiyong islam sa pilipinas-40pagdating at paglaganap ng relihiyong islam sa pilipinas-70

Napakahabang panahon ng pagpipilit na lipulin ang lahat ng mga Muslim upang mabura nila sa kasaysayan ng Pilipinas ang Relihiyong Islam, ngunit sila ay nabigo, hanggang sa ang pamumuno ng mga Kastila ay magwakas noong 1898 nang agawin ng bansang Amerika ang Pilipinas.

One thought on “pagdating at paglaganap ng relihiyong islam sa pilipinas”

  1. Some of them are strictly for people who have herpes. Below we have outlined what you can expect to find from each website, so you’ll be able to make the most effective choice for your lifestyle and romantic needs.