Zyd xxx

Posted by / 15-Jul-2020 23:51

Zyd xxx

Później poszedłem do XXX LO i tam z kolegami założyliśmy formalną organizację niepodległościową. Potem przyszedł stan wojenny, ojca internowali, ja udałem się do Zarządu Regionu Solidarności, gdzie dotarli Jerzy Kropiwnicki z Andrzejem Słowikiem z Gdańska z Komisji Krajowej – ogłosili strajk w regionie.

Wydaliśmy ulotki, jeszcze rozwiozłem je po zakładach pracy, wróciłem do Zarządu Solidarności, już przepychając się przez kordon milicji, który zablokował wejścia.

Natomiast przy współpracy z VIII LO w Łodzi zrobiliśmy „Przerwaną lekcję” na kanwie likwidacji żydowskiej szkoły im. To, co zrobiła młodzież, spowodowało, że prawie 500 osób na sali ASP – nie wszyscy, ale dużo – miało łzy w oczach.

Trzeci Wymiar Kultury zajmował się w bardzo dużej mierze pokazywaniem pewnych aspektów historii, to były rzeczy bardzo trudne.W Łodzi zrobiłem „Wielką Szperę” na podstawie „Notatek z getta łódzkiego 1941-1944” Józefa Zelkowicza...Zorganizowałem obchody Marca w Łodzi, ale nie same obchody były najważniejsze, a przypomnienie i pokazanie, czym była ta emigracja z 1968 roku. A na podstawie chyba najlepszej książki, jaka się ukazała na temat Marca – Joanny Wiszniewicz „Życie przecięte” – zrobiliśmy sztukę, ale to znowu był teatr zawodowy.Potem trafiłem do XXVIII liceum…Później się zaangażowałem w Niezależne Zrzeszenie Studentów na Wydziale Prawa – to podziemne. Zdecydowana większość Izraelczyków w ogóle się tym nie interesuje. – Myślę, że większość ma obojętny stosunek, w pozostałej części większość ma negatywny i jest niewielka część, która ma taki pozytywny – choć to jeszcze też nie musi oznaczać tego, co wielu Polaków by chciało usłyszeć: pozytywny.I w Konfederację Polski Niepodległej i w KPN-ie byłem do 1990 roku. O stosunkach polsko-izraelskich nie można powiedzieć, by się w ostatnio polepszyły. To może świadczyć, że oni darzą dużym sentymentem Polskę jako miejsce swojego urodzenia – bardzo często jako dzieci wyjeżdżali z Polski, albo po prostu ze względu na to, że ich rodzice, dziadkowie tu się urodzili. – Z tego, co widać na nagraniach z wycieczek izraelskiej młodzieży do Auschwitz, co się opowiada tym dzieciom, to być może tutaj jest jakiś powód późniejszych, z naszego punktu widzenia dziwnych, zachowań.– A opowiada się z wielu powodów.

Zyd xxx-12Zyd xxx-63Zyd xxx-63

U mnie była droga poprzez kulturę przede wszystkim.

One thought on “Zyd xxx”